ZMIENIAJĄC SYSTEM

Problemem jest fundamentalna natura systemu. Problemu nie da się rozwiązać, majstrując przy systemie. System musi zostać zastąpiony innym. Wielu krytyków systemu monetarnego domaga się powrotu do pieniądza opartego na złocie, utrzymując, że złoto ma długą historię niezawodności. Ignorują oni te wszystkie przekręty, które można czynić ze złotem – skrobać monety, dewaluować metal, monopolizować rynek, wszystko było praktykowane w starożytnym Rzymie i doprowadziło do jego upadku.

Niektórzy bronią srebra, jako będącego bardziej obfitym niż złoto, a tym samym trudniejszym do monopolizowania. Wielu w ogóle kwestionuję potrzebę powrotu do drogocennych metali. Nikt nie chce wracać do noszenia ciężkich worków monet w celu zrobienia zakupów. Oczywistym jest, że papier, komputer, plastik, czy co bardziej prawdopodobne: pieniądz oparty na biometrycznym ID byłby prawdziwym środkiem handlu z identycznym potencjałem tworzenia nieograniczonego długu, jaki mamy dziś.

Ponadto, gdyby złoto znów stało się jedyną legalną podstawą pieniądza, Ci którzy nie mają złota, nagle zostaliby bez pieniędzy. Inni zwolennicy reform obecnego pieniądza, dochodzą do wniosku, że to chciwość i nieuczciwość są głównymi problemami i że mogą być lepsze sposoby na stworzenie uczciwego i równego systemu pieniądza niż powrót do srebra i złota.

Pomysłowe umysły proponują różne alternatywy na tworzenie pieniądza. Wiele prywatnych systemów wymiany tworzy pieniądz jako dług, podobnie jak banki, ale dzieje się to jawnie i bez pobierania odsetek. Przykładem jest system wymiany, w którym dług wyrażony jest w obietnicy godzin pracy, gdzie cała praca wyceniona jest równo w postaci dolara, co umożliwia porównywanie tych godzin do cen towarów. Tego rodzaju system pieniężny może być utworzony przez każdego, kto potrafi wymyślić sposób jego księgowania, oraz znajdzie chcących i godnych zaufania uczestników.

Założenie lokalnego systemu wymiany pieniężnej, nawet jeśli nie jest to dziś popularne, byłoby roztropnym planem awaryjnym każdej społeczności. Reforma monetarna, podobnie jak reforma wyborcza jest ogromnym tematem, wymagającym woli zmian i myślenia nieograniczonego współczesnymi ramami. Reforma monetarna, podobnie jak reforma wyborcza nie przyjdzie łatwo, ponieważ niezmiernie potężne interesy czerpiące zyski z istniejącego systemu, zrobią wszystko co w ich mocy, by utrzymać swoją przewagę. Teraz, gdy zobaczyliśmy, że pieniądze to tylko idea i że w rzeczywistości pieniądze, mogą być czymkolwiek je uczynimy.

Zmieniając system - część 2 >>

    Więcej