WIECZNY DŁUG

Zauważmy, że bankierzy tworzą tylko ilość kapitału. Nie tworzą pieniędzy, które idą na spłatę odsetek. Więc skąd mają się wziąć? Jedynym źródłem z którego mogą skorzystać pożyczkobiorcy by spłacić odsetki jest pula wszystkich pieniędzy, dostępna w ekonomii. Jednak prawie cała ta pula została stworzona w dokładnie ten sam sposób – jako kredyt bankowy, który musi zostać spłacony, kwotą większą, niż zaciągnięta. Tak więc wszyscy pożyczkobiorcy są w tej samej sytuacji, próbując pozyskać pieniądze, których potrzebują na spłatę zarówno kapitału jak i odsetek z całkowitej puli pieniędzy, zawierającej tylko kapitał. Z oczywistych względów niemożliwym jest, by wszyscy spłacili kapitał plus odsetki, ponieważ pieniądze na odsetki nie istnieją. Można to wyrazić przy pomocy prostego matematycznego wzoru:

P/P+I

Problemem jest to, że w przypadku długoterminowych pożyczek hipotecznych, oraz pożyczek na rzecz skarbu państwa, całkowita kwota odsetek znacznie przewyższa kwotę długu. Jeśli system nie wytworzy wystarczającą dużej ilości dodatkowych pieniędzy potrzebnych do spłaty odsetek – oznacza to masowe bankructwa i zastój gospodarczy. By utrzymać funkcjonujące społeczeństwo, liczba egzekucji musi być niska. Więc by to zapewnić istnieje potrzeba dalszego zwiększania i zwiększania długu w celu zaspokojenia dzisiejszych potrzeb na pieniądz obsługujący wszystkie dotychczasowe kredyty To oczywiście jedynie powoduje, że całkowity dług powiększa się. A to oznacza, że jeszcze więcej odsetek będzie musiało zostać zapłaconych, co skutkuje w ciągle napędzającej się spirali nieskończonego zadłużenia. Jedyne co powstrzymuje cały ten system przed bankructwem to różnica czasu, pomiędzy stworzeniem pieniądza przy pomocy kredytu, a momentem jego spłaty. Jednak ponieważ niezaspokojony potwór kredytowy bankierów jest coraz większy – potrzeba tworzenia większego długu, by go nakarmić staje się coraz bardziej pilna.

Dlaczego stopy procentowe są tak niskie? Dlaczego dostajemy pocztą niezamawianie karty kredytowe? Dlaczego rząd USA wydaje szybciej, niż kiedykolwiek? Czy to możliwe by chcieli w ten sposób powstrzymać system pieniężny przed katastrofą? Osoba myśląca musi zadać pytanie: Czy to może trwać wiecznie? Czy katastrofa jest nieuchronna?

Należy sobie uświadomić, że nasz frakcyjny system rezerwy bankowej jest jak dziecięca gra w muzyczne krzesła – dopóki muzyka gra, nikt nie przegrywa.
~ Andrew Gause, historyk pieniądza

Fizjologia pieniądza >>

    Więcej