CZY TO SPISEK?

Współczesny system „pieniądz jako dług” narodził się nieco ponad 300 lat temu, gdy założono pierwszy Bank Anglii, który dostał królewski przywilej częściowych pożyczek w postaci bonów na złoto, ze skromnym współczynnikiem 2:1. Ten skromny współczynnik był jedynie przysłowiowym wsadzeniem stopy między drzwi. Dziś system jest ogólnoświatowy, tworząc wirtualnie nieograniczone ilości pieniędzy z niczego. Prawie każdy na tej planecie jest zaprzęgnięty do nieustannie rosnącego długu, który NIGDY nie będzie spłacony.

Czy to wszystko może być tylko dziełem przypadku? A może to spisek? Najwyraźniej chodzi tu o coś WIELKIEGO.

Ktokolwiek kontroluje ilość pieniądza w naszym kraju, jest on absolutnym władcą całego przemysłu oraz handlu, a gdy uzmysławiasz sobie, że cały system jest z łatwością kontrolowany, w ten czy inny sposób, przez kilku potężnych ludzi na górze, nie trzeba Ci już mówić skąd biorą się okresy inflacji i kryzysów.
~ James A. Garfield, zamordowany prezydent USA

Rząd powinien tworzyć, emitować i puszczać w obieg wszystkie waluty, oraz kredyty do zaspokojenia siły wydatkowej rządu i mocy nabywczej konsumentów. Przyjmując te podstawowe zasady, podatnicy zaoszczędzą ogromne sumy na odsetki. Przywilej tworzenia i emisji pieniędzy to nie tylko najważniejsze prawo rządu, lecz również największa sposobność twórcza.
~ Abraham Lincoln, zamordowany prezydent USA

Zanim kontrola nad emisją pieniędzy i kredytu nie zostanie przywrócona rządowi i uznana za jego nadzwyczajną i świętą odpowiedzialność, wszystkie dyskusje na temat niezależności parlamentu i demokracji są puste i daremne… Kiedy naród odrywa się od kontroli nad własnym kredytem, nie ma znaczenia kto tworzy w państwie prawo. Lichwa poza kontrolą państwa zniszczy każde państwo.
~ William Lyon MacKenzie King, premier Kanady, który znacjonalizował Bank of Canada

Jesteśmy wdzięczni wydawcom Washington Post, New York Times, Time Magazine i innym wielkim publikacją, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swoich obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowania naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia praktykowanego w minionych stuleciach.
~ David Rockefeller w przemówieniu na spotkaniu Komisji Trójstronnej w czerwcu 1991 roku

Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.
~ Marshall McLuhan, medialny Guru

Edukacja finansowa >>

    Więcej